Pokračovat k obsahu

eMedic Global SE

Skupina eMEDIC vznikla na začátku roku 2019 za účelem realizace nového projektu „HealHello“ . Aplikace s globálním dosahem v oblasti zdraví a rozvoje telemedicínských služeb se zaměřením na poskytování zdravotních konzultací pro pacienty a lékaře, včetně vývoje dalších modulů zdravotní aplikace.

 

 Strukturu skupiny eMEDIC zastřešuje společnost eMEDIC GLOBAL SE (matka). Byla založena jako evropská akciová společnost, která má za úkol postupně otevírat dceřiné společnosti v jednotlivých státech EU a následně i mimo EU. Vytváří koncepci rozvoje, zajišťuje vývoj, IT development a pomáhá zajišťovat financování a rozvoj na nových trzích. Nový globální projekt vyvíjíme v podobě inovativního obchodního modelu a mobilní aplikace dostupné jak v ObchodPlay, tak i v App Store a aktuálně ji testujeme na českém trhu pro pozdější vstupy na nové trhy v jiných státech.

Globální projekt má svůj celosvětový brand „HealHello“ ( Heal = léčba, Hello ahoj, ale foneticky zní jako haló). V České republice je prezentován pod názvem Doktor do kapsy a je chráněn ochrannou známkou, včetně loga i textu “Doktor do kapsy”,  logo je chráněno celosvětově.

Projekt je výjimečný svým obchodním modelem, který lze aplikovat globálně. Je zaměřen na oblasti zdraví a rozvoje telemedicínských služeb se zaměřením na poskytování zdravotních konzultací pro uživatele a lékaře, včetně vývoje dalších sofistikovaných modulů týkající se zdraví.

 

Náš tým

Vývoje se účastní celá řada zkušených odborníků, kteří se podíleli nebo přímo vedli úspěšné projekty v různých oborech lidské činnosti. Součástí týmu jsou nejen vývojáři a IT specialisté, ale i lékaři, kteří se podílí na vývoji tak, aby byla aplikace co nejvíce intuitivní , šetřila čas a měla pro lékaře přidanou hodnotu, bez zbytečné byrokracie a současně pomáhala zlepšit kvalitu zdravotní péče v ČR.

Mezi kmenové členy týmu mimo IT , patří i člen zastupující v naší společnosti marketing a PR. Člen který má více jak 15 leté zkušenosti s marketingem a mediální komunikací vyplývají z pozic u českých i zahraničních společností, které zastával v pozicích marketingového ředitele. V našem týmu v současnosti zastává pozici CMO.

Již zmíněným členem týmu je lékař s mnohaletými zkušenostmi ve zdravotnictví, podílel se na zavádění nových trendů v oblasti péče o zdraví pacientů např. v oboru dermatologie, je vlastníkem soukromé kliniky. Od počátku je zastáncem zavedení telemedicíny v ČR, neboť vnímá potřebu posunout péči o pacienty na novou technologickou úroveň a využít všech nových trendů v oblasti umělé inteligence apod. Díky svým zkušenostem je platným členem týmu, kdy se můžeme při vývoji nových modulů opřít o jeho znalosti potřeb lékařů i pacientů.

Neposledním členem týmu je specialista na projektové řízení, člověk se širokými zkušenostmi, znalostmi a kontakty z oblasti veřejné i municipální správy. Člověk se zkušenostmi zpracování a předkládání zákonných norem ke schvalování v poslanecké sněmovně. Sám se v minulosti podílel na založení a rozvoji komerční společnosti, která vykazovala více než stamilionové obraty a zisky. Má znalosti z oboru telekomunikací, zpracování dat a big dat atd.

 

 

Máte-li otázky, kontaktujte nás:
+420 725 196 075